Yalova PDKS Personel Takip Sistemleri

Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS); personele dağıtılan kimlik kartları - parmak izi veya yüz şekilleri kull nılarak, belirli yerlere yerleştirilen okuyucu terminaller aracılığı ile işletmelerde personel giriş - çıkış saatlerinin dijital ortamda kaydedilmesini sağlar.

Böylece işletmeler, hataya ve unutmaya yer vermeden personelin belirli bir dönem içinde kaç gün ve kaç saat çalıştığını; izin, geç gelme, erken gitme ve gelmeme gibi kayıp zamanlarını takip edebilirler. Personel Devam Kontrol Sistemleri verimliğin anahtarı çağdaş sistemlerdir. PDKS, bordroya esas puantajın ve devam kontrole ilişkin çok çeşitli raporların elde edilmesini sağlar.

Yalova PDKS sayesinde bordro hazırlanırken insan faktöründen kaynaklanan hatalar en aza indirilir.

Ayrıca elde edilen bu raporlar işletmelerin üst yönetimine ışık tut rak geleceğe yönelik daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı olur.

El ile hesaplama yapan işletmelerde kayıp zaman ve insan hatası faktörlerinden dolayı işletmelerin ekonomilerine verilen zararların önüne geçmesinin yanı sıra, PDKS sistemleri; işletmeye personel takibinde disiplin ve çağdaşlık getirmektedir.

Personel maliyetlerini ve personel çalışma saatlerini kontrol edebilen işletme, rekabetin çok yoğun yaşandığı pazarlarda daha etkili olabilme şansını da yakalayabilmektedir. 

Yalova Personel Devam Kontrol Sistemlerinin Kurulumu Nasıl Yapılır?

Personel giriş - çıkışının yapıldığı noktada duvara veya bir turnike üzerine kart okuyucu veya terminalin montajı yapılır.

Çalışan personellere sistem kartlı ise firmanın logosunu içeren kredi kartı ebadında pers nel kartları verilir.

Bu kartlar seri numaralı olabileceği gibi, kartı kullanan kişinin kimlik bilgilerini de içerebilecek şekilde de olabilir.

Sistem biometrik ise parmak izleri veya yüzleri tan tılır.

İşletmede kullanılan herhangi bir bilgisayara veya server'a firmamız tarafından geliştirilmiş Fabrika-Lite veya Fabrika-Pro yazılımı yüklenir.

 İşletmenin mesai saatlerine, cezai kesintilerine, departmanlarına vb. özel yapılarına göre program parametreleri düzenlenir ve eğitimi alan kullanıcıya parametrelerin değişmesi gerektiğinde değiştirebilmesi için ve günlük kullanım ile ilgili gerekli eğitim verilir.

İlk kurulum sonrası 30 gün içerisinde ikinci eğitim verilir; bu eğitim ile pers nelin tam anlamıyla programa hakim hale gelmesi için gerekli tüm detaylar aktarılır. Bu eğitime puantaj eğitimi denmektedir.

Yalova Personel Devam Kontrol Sistemlerinde Uygulama Nasıl Yapılır?

Personel girişte ve çıkışta proximity kart okuyucu terminalden kartını okutarak veya parmak izi okuyucu terminale parmağını basarak geçişini yapar.

Bilgiler okuyucu terminalin hafızasında depolanır. Depolanan giriş çıkış kayıtları istenildiği an PDKS programına aktarılır ve PDKS programı aracılığıyla takibi yapılır.

Artık kullanıcı istediği raporları (Geç gelenler, erken çıkanlar, fazla mesaiye kalanlar, devamsızlar vb.) alabilir. 

İstenirse bu sistem personelin normal ve fazla mesailerini de hesapl yarak ay sonu bordro yazılımına uygun verileri hazırlayarak, bordro işlemini minimum süreye indirgenmesini sağlar.

http://www.pyalovDw_yalovaenliksistemleri.com/