Yalova'da Binalarda Yangın Güvenliği

Günümüzde bütün güvenlik sistemleri önemli olmasına rağmen yangın güvenliğinin yeri apayrıdır. 

Yangın ihbar sistemi yasalarla da yapılması gereken zorunlu bir güv nlik sistemidir.

Özellikle yüksek binalar, fabrikalar, büyük iş merkezlerinde insanların yoğun bulunması ve binalardaki yangına neden olabilecek nedenlerin artması gibi nedenlerle yangın algılama sistemleri vazgeçilmez duruma gelmiştir.

Bir lokasyonda kamera sistemi, kartlı geçiş sistemi, acil anons sistemi veya diğer güvenlik sistmleri de elbette ki çok önemli ve uygulanması gerekli sistemler olmasına rağmen yangın algılama (yangın alarm) sistemlerinin yeri her zaman apayrıdır.

Günüm zün yangın algılama sistemi uygulanacak noktalarında orta ve büyük çaplı yerlerde mutl ka adresli yangın algılama sistemleri uygulanmalıdır.

Bina adresli yangın algılama sisteminn grafik ekranı vasıtasıyla noktasal olarak yangın güvenliği açısından 7/24 izlenebilmeli ve gerektiğinde en hızlı bir biçimde boşaltılarak yangında hızlı müdahaleye imkan tanınmalı yangının neden olacağı maddi ve manevi zararlar en aza indirilmelidir. Yalova Yangın alarm sistemleri bu bakımdan yangının izlenmesi ve için olmazsa olmaz sistemlerdir.Günümüzde mümkün mertebe eski konvansiyonel yangın algıla sisteminden kaçınılmalıdır.

Tabii ki konvansiyonel sistemlerin küçük çaplı yangın algılama sistemlerinde uygulanabilme imkanı bul nmaktadır.

Ekonomik açıdan konvansiyonel sistemler tercih edilse de algılama hassasiyeti ve yüksek alarm doğruluğu bulunan adresli ve interaktif sist mlerin tercih edilmesini önerebiliriz. Sonuçta binanızda meydana gelebilecek bir yangının maliyeti yangın algımla sistemin kurul m maliyetinin yanında devede sinek misalidir diyebiliriz. Binalarda yangın güvenliği açısından diğer sistemlerden birisi de yangın söndürme sistemleridir. Söndürme sistemlerini ikiye ayırabiliriz.

Bunlardan birincisi yangın güvenliği açısından çok yüksek olan yerlerde kullanılan gazlı yangın s ndürme sistemleridir.

Gazlı Yangın söndürme sistemlerinin günümüzde en çok uygulanan söndürme gazı FM200 gazlı yangın söndürme sistemleridir.

FM200 söndürme sistemleri çoğunlukla arşiv odaları, data c nterlar, bilişim ile ilgili odalarda uygulaması yapılır. 

FM200 gazı yangını söndüren aynı zamanda uygulandığı mekândaki hiçbir şeye zarar vermeyen özellikle elektronik cihazların bul nduğu mekânlarda rahatlıkla kullanılabilecek bir söndürme sistemidir. FM200 yangın söndürme sistemlerini bir binanın bütün noktalarında kullanmak gerek yüks k maliyet gerekse her noktanın yalıtımın sağlanamaması nedeniyle sadece özel noktalarda kullanılır.

Diğer noktalarda sulu söndürme sistemi olan sprinkler sistemleri tercih edilmelidir.

Sprinkler sulu söndürme sisteminin mantığı ise yangın anında siprinkler nozulunun ısı ile eriy rek borularla taşınan suyun mekan içine boşalması ve yangının söndürülmesi prensibine dayanır.

 Diğer bir söndürme sistemi ise daha çok yangının başlangıç aşamasında müdahale edilerek yangını büyümeden etkisiz hale getirmeye yarayan yangın söndürme tüpleridir.

Yangın söndürme tüpleri binaların belli noktalarına konur ve yangın anında tüpü kullanacak kişiler belirlenir yangın anında bu kişiler tüp ile yangına müdahale ederler.

Yangın için her binada tesiste yangın senaryosu oluşturulmalıdır.

Bu senaryoya göre yangın talimatları hazırlanmalı ve binada belli noktalara asılarak insanların okuması sağl nmalıdır.

Yangın söndürme, Acil Yardım, Kurtarma ekipleri oluşturulmalıdır.

Yangın açısından gerekli bilgilendirme tabelaları ve kaçış noktası projeleri yine insanların görebileceği noktalara asılmalıdır.

Yangın anında binanın güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için acil yönlendirme sistemleri ve acil aydınlatma sistemleri binanın acil çıkış noktalarına konumlandırılmalıdır. Acil aydınlatma ve acil yönlendirme sistemleri enerji kesildiğinde bile en az 90 dakika süreyle kendi üzerlerindeki aküler sayesinde yanabilmelidir.

 Yangın algıl ma sistemleri olsun yangın söndürme sistemleri veya acil aydınlatma sistemleri olsun tek başına yangın güvenliği için etkili olmayabilir. Bence en büyük faktör insan faktörüdür.

Yangın algılama sistemine yangın alarmı düştüğünde panelin başında bekleyen bir personel yoksa yangında ist diğiniz gibi hızlı müdahale edilemez ve yangının büyümesinin önüne geçilemez. Yine aynı şekilde bu gibi sistemlerin tasarlanması insan faktörü tarafından yapılmaktadır.

 Yalova Yangın algılama  sisteminde veya söndürme sistemlerinde hatalı tasarım veya uygulamalar sistemlerden istenilen perform ansın alınmasına engel teşkil etmektedir. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bütün güvenlik sistemlerinde tasarım önemlidir.

Fakat yangın algılama veya söndürme sistemlerinde hatalı tasarımlar ciddi kayıplara neden olabilmektedir. Bundan dolayı bu tür sistemlerin mutlaka uzman personel tarafından projelendirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.

İşyerlerinde, fabrikalarda insanların giriş ve çıkışlarını kontrol altına alınması için Yalova'da “Geçiş Kontrol Sistemleri”ne ihtiyaç duyulmuştur. “Geçiş Kontrol Sistemleri” işyerinizde kontrol edilmesi istenen bir bölümden geçmesine izin verdiğiniz özel ya da görevli kişilerin dışında hiç bir kimsenin geçiş yapmasını engeller.

“Kart Sistem Geçiş Kontrol Sistemleri” yapılan tüm giriş- çıkış hareketlerini bilgisayar ortamına kaydederek denetler ve raporlar. İstenildiği anda kimlerin ne zaman hangi kapıdan giriş-çıkış yaptığını rapor halinde çıktısını verir.

“Kartlı Geçiş Sistemleri”, “Access” (erişim) kontrol sistemleri; belirli bir alana giriş ve çıkışları sınırlandırmak ve kontrol altında tutmak amacı ile kullanılmaktadır. Bunun için; her kontrol noktası için bağımsız cihazlar kullanılabileceği gibi bir merkezden yazılımla kontrol edilebilen sistemler de kullanılmaktadır. Kullanım alanları çok geniş olup, plazalar, alışveriş merkezleri, fabrikalar, kamu kuruluşları, ofisler vb. yerlerde sıklıkla kullanılmaktadır.

 -Kart Okuyucular: Proximity (yaklaşım tipi), manyetik, barkodlu ve üzerine kredi yüklenebilen akıllı kart okuyucular vardır. Güvenlik amaçlı kullanımda daha çok proximity kartlar kullanılmaktadır.

Ayrıca hiç karta gerek duymadan şifre girme yöntemi ile çalışan cihazlar da kullanılmaktadır. Bir merk zden yazılım vasıtası ile kontrol edilebildikleri gibi bağımsız çalışabilen modelleri de vardır.

Biyometrik Okuyucular: Parmak izi okuyucular, el okuyucuları, iris okuyucular, yüz okuyucular gibi değişik çeşitleri olmasına rağmen daha çok parmak izi okuyucuları kullanılmaktadır. Parmak izi okuyucular hem fiyat olarak daha ucuz hem de kullanımı son derece kolaydır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli özellik, parmak okuyucunun sadece parmağın izini okuması değil sıcaklığını da hissetmesidir.

Aksi durumda parmağın bir kağıda izi çıkartılarak kullanılabilir ve güvenlik sakıncası doğurabilir. İris okuyucular ise güvenliğin çok çok önemli olduğu yerlerde kullanılmaktadır. Fiyatı çok pahalı ve kullanımı zordur. Biyometrik okuyucular konusunda çalışmalar hızla devam etmektedir.

-Kartlı Geçiş Sistemi Paneli: Kart okuyucuları, kapıyı ve sisteme bağlı diğer aygıtları kontrol eden sistemin beyni konum ndadır.

Çok çeşitli tipleri mevcuttur.

Genelde kart Okuyucu (reader) sayısına göre farklılık gösterir.

Birçok ürün markası bulunmaktadır. Bir reader bağlanan kartlı geçiş sistemi paneli olabileceği gibi 16 kart okuyucu (reader) bağlanan panellerde mevcuttur. Kartlı geçiş kontrol sistemi panellerinde genellikle birçok panel peşi sıra bağlanarak yüzlerce kart okuyucudan oluşan sistemler kurulabilir.

Kartlı Geçiş Sistemi Kontrol Yazılımı: “Proximity Kartların” tanıtıldığı veya biyometrik olarak kişinin belirli biyometrisinin tan mlandığı, kişilere yetkilerin atandığı, kimlerin hangi kapılardan geçtiği hangi kapıdan çıkış yaptığının takip edildiği sistemin yazılım kısmıdır. Kartlı geçiş kontrol sistemi yazıl mı ile geçiş kontrolüne ait birçok raporlama alınabilir. Binanın içinde olan kişiler, odalarında olan kişiler, kimin hangi noktada olduğu, çıkış yapan kişiler vb. Birçok rapor alınabilmekte ve personel takip edilmektedir.

-Emergency Buton: Acil durumlarda, elektrikler kesildiğinde veya elektrikli kapı kilitlerinde herhangi bir arıza meydana geldiğinde insanların içerde mahsur kalmasını önlemek maksadıyla kapının yanında bulur ve camlıdır. Acil Durumda cam kırılıp butona basılarak bağlı olduğu kapının serbest kalması sağlanabilir.

-Elektrikli Kilit: Kartlı geçiş sistemlerinde belirli bir bölgeye giriş çıkış kapılarının yalova “Access” kontrol sistemi ile kontrol edilmesini sağlamak için kapılara normal kilit yerine takılan elektrikli kilit mekanizmalarıdır. İki farklı çeşitte kilit bulunmaktadır.

Yüksek Binalarda Acil Durumlarda Uygulan cak Acil Durum Senaryoları

Başta yangın olmak üzere, deprem, gaz kaçağı, terör bazlı patlama ve su baskını gibi felaket bazlı acil dur mlarda, insan faktörünün en az gayretle, en güvenli ve en iyi korunmasını sağlamak için, binada; “en kısa sürede algılama, zonlama yaparak yayılmanın durdurulması, haberleşme, duyuru yapılarak genel tahliyenin sağlanması, ekiplerin bilgilendirilmesi, kaçış yollarının güvenceye alınması, mücadele ve toplanma bölgesi organizasyonu” konularını otomasyona bağlamaktır.

-Elektrik Enerjisi ile İlgili Acil Durum Kapsamı

Başta yangın olmak üzere, acil durum esnasında gerekli olan enerji sürekliliği, öncelikle buna ait ayrılmış bir acil enerji barasının oluşturulması ve bu sisteme ait kabloların en az 60 dakika süre ile yanmaz ve halogen free kablolardan seçilerek, bunların korunmuş alanlardan geçirilmesi ve buna ait ayrı korunmuş panolar esas alınmalıdır.

Acil enerji sürekliliğini ve alternatif olan sayıyı artırmak için, farklı trafolardan, acil enerji barasına bağl ntı olan kları, bir ya da birden fazla jeneratörden kademeli olarak acil enerji sürekliliğinin sağlanması mutlaka dikkate alınacaktır.

Bu konu yapılan toplantıda netleştirilmiştir.

Sistem odalarına enerji sürekliliği aynı biçimde ele alınacak ve 3. jeneratör ilave edilmelidir. 

-Yangın Acil Durum Senaryosu

Algılama ana paneli kontrol merkezinde olacaktır.

Yangın durumunda yangın otomasyonu yangın algılama paneli üzerinden yapılacaktır.

Tüm gelişmeler bilgisayar ortamında bir monit rden takip edilecektir.

Güvenlik, gelen ihbar ve ikazları proje üzerinde, bölüm bazında görebilecektir.

a. Yangın dedektörü yangını algıladıktan sonra, algılam nın olduğu zon ve algılamanın olduğu dedektör, algılama paneline bağlı bilgisayar monitöründe grafik olarak görülecek, ekranda ve ayrıca printerde yer ve zaman belirtilerek yazılacaktır.

b. Güvenlik görevlisi alarmı 1 dakika içinde teyit etmezse sistemler devreye girecektir.

c. Güvenlik görevlileri bir dedektörden gelen ihbarı teyit ettiği takdirde, algılam nın yapıldığı yerin kontrolü için 3 dakikalık bekleme süresi tanımlanacak, bu süre içinde sistem reset edilmediği takdirde sistemler otomatik olarak devreye girecektir. (Bu süre işletme aşamasında yapılacak tatbikatla azaltılıp arttırılabilir olacaktır.)

d. Güvenlik görevlisi araştırma süresi bitmeden önce gerektiğinde manuel olarak yangın senaryosunu devreye sokabilecektir.

e. İki ayrı dedektörden, bir alarm butonundan, bir detektör ile bir kanal detektöründen veya bir flow switch’ ten ihbar geldiğinde s stem otomatik olarak devreye girecektir.

-Acil Duyuru Sistemleri

Acil duyuru sistemleri, bir binada, hem tüm insanların zaman kaybetmeden sağlıklı tahliyelerin sağlanması, yangının nerede olduğunun bilinmesi, bina acil durum ekiplerinin kısa sürede doğru adrese yönelmeleri, hem de gelişen olağanüstü durumlarda, gerektiğinde manuel olarak kullanılan ve binadaki tüm insanların yönlendirmesini yapan çok önemli sistemlerdir.

Bu sistemler yangının başlangıc ndan itibaren, otomatik olarak, çok büyük avantaj sağladığı gibi, depremle ilgili bir sismik kesiciye bağlı olarak insanların doğru yönlendirmesini de sağlayacaktır.

Ayrıca manuel olarak kullanımı ile bir terör, kimyasal tehlike veya bir su baskını benzeri olayı da duy rmak mümkün olacaktır.

Bu sistemlerin anons merkezleri olarak, biri güvenlik kontrol merkezine, birisi resepsiyona diğeri de gerekirse kriz yönetim merkezine tesis edilmesi uygun olacaktır.

Acil duyuru sistemleri bina içinde tüm bina, toplanma alanı ve bina dışı birimlerinde olmak üzere, genel veya kat bazında ayrı ayrı duyuru yapacak özellikte olacaktır.

Asansörlerin standart donanımlarına ilave olarak acil anons yapıl bilme imkanı olmalıdır. 

-Söndürme Sistemleri Arıza ve Takip Otomasyonu

1. Pompaların Arızası: Pompalarda herhangi bir arıza oluştuğu zaman kontrol merk zine arıza ihbarı olarak gidecektir.


2. Pompaların Durumları (on/off): Yangın pompaları devreye girdiği zaman merk zde işletme alarmı olarak görülecektir.


3. Solenoid Vanalar (on/off): Gaz kesme ve benzeri yerlerde kullanılan solenoid vanaların yangın moduna geçilmesi ile aktivasyonu merkezden gönderilecek sinyaller ile gerçekleştirilecektir.


4. Su depolarının Su Seviyesi: Depolardaki su seviyesi kritik duruma geldiği zaman uyarı verecektir.


5. Alarm Vanaları: Islak alarm vanalarının devreye girmesi durumunda merkeze bilgi iletilecektir.


6. Gaz Kesme Vanaları: Depo ile pompalar arasındaki, pompaların çıkışlarındaki, katlardaki kesme vanalarının konumları (açık/kapalı) izlenecek.


7. Flow-Switch'ler: Katlardaki flow-swich'ler izlenecek ve akış olması durumunda merkeze yangın alarmı olarak gelecektir.


8. Gazlı söndürme Sistemleri: Gazlı söndürme sisteminin arıza durumu ve pre-alarm durumu merkeze bilgi olarak gidecektir.


9. Bodrum kat drain pompalarının arız sı kontrol merkezine arıza ihbarı olarak gidecektir.
10. Bu sistemlere ait akü seviyesi düşük durumun izlenmesi
11. Basınçlandırma, duman egzoz ve taze hava temin fanları ile bunlara ait kanallardaki yangın damperlerinin arıza durumları.

Acil Durumlarda Kaçış ve Tahliye Sistemleri

a. Yangın durumunda asansörlerin tamamı zemin kata gelerek kapılarını açıp beklemeye geçecektir. (bu durum yangın alarmı ile birlikte başlayacaktır)

b. Açık bulundurulan magnetli kapılar kapanacak, kilitli bulunan kapılar kaçış için serbest kalacaktır. (bu durum yangın alarmı ile birlikte başlayacaktır)

c. Asansörler deprem sırasında en yakın katta durup, kapılarını açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olacaktır. (bu durum sismik kesicinin devreye girmesi ile birlikte başlayacaktır.)

d. Asansörlerin standart donanımlarına ilave olarak acil anons yapılabilme imkanı olmalıdır.

e. Yangın merdivenleri basınçlandırma fanları on konumuna gelecektir. (tek detektör dahil, her durumda çalışmalıdır)

f. Anons, alarm ve flaşör sistemi (yangın alarmı ile birlikte devreye girecektir)

g. Otomasyona bağlı acil aydınlatma ve yönlendirme varsa, bunlar on konumuna gelecektir. (tek detektör dahil, her durumda çalışmalıdır)

 

http://www.pyalovDw_yalovaenliksistemleri.com/